Monografie

ks. Jerzy Szymik, Jezus Chrystus jest naszą nadzieją [10(2004), PM 1]
o. Stanisław Grodź svd, Afrykańska chrystologia inkulturacji: ujęcie historyczno-bibliograficzne (do końca XX w.) [8(2003], PM 3]

ks. Janusz Królikowski,
Wcielenie Słowa i eklezjologia w Summa Theologiae Tomasza z Akwinu. Ecclesia Christi – 2 [8(2003), PM 1];
II Sobór Nicejski - 787 rok. Status teologiczny obrazu Chrystusa [8(2003), PM 2].

ks. Adam Romejko (trzy poniższeższe teksty stanowią tryptyk),
Teoria mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii René Girarda [7(2003), PM 1];
„Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje” (Hi 19,25) – idea ofiary w myśli René Girarda [7(2003), PM 2];
Dramat zbawienia – Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transformacja koncepcji mimetyczno-ofiarniczej [7(2003), PM 3]

s. Irma Bertocco, „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” (Mk 1, 40). Uzdrowienie w perspektywie chrystologicznej [6(2003), PM 1]

Ks. Janusz Królikowski, Wcielenie Słowa jako podstawa teologii ikony według świętego Teodora Studyty [5(2003), PM 1]

Ks. Janusz Królikowski, Chrystologia dzisiaj. Kilka uwag w świetle Deklaracji Dominus Iesus [2(2002), PM 1]

Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus, Maryja i początek Kościoła [2(2002), PM 2]