Chrystologia.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Krystian

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) jest fundamentalnym dokumentem zawierającym oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego w zakresie doktryny wiary i moralności. Opublikowany został...

Grzech jest jednym z fundamentalnych pojęć w religii chrześcijańskiej, odnoszącym się do działań, myśli i postaw sprzecznych z Bożymi przykazaniami...